Salgsforhandlinger

Forhandlinger er en naturlig del av salgsprosessen, og da handler det gjerne om løsninger, priser, betingelser, garantier, service, levering, etc. Dessverre kan disse forhandlingene lett bli slik at kunden bare presser og at selger bare gir. Kunden har makten, selgeren blir underlegen og risikerer å gi bort alt for mye. Dette er nok en erfaring… Fortsett å lese Salgsforhandlinger

Å påvirke kunden

Når kunden velger å kjøpe av deg så har hun tatt en beslutning basert på en overbevisning om at hun gjør et riktig valg. Det kan være etter lengre tids vurdering eller et øyeblikks innskytelse, både rasjonelt og emosjonelt begrunnet. Men hvordan beslutter vi egentlig? Det handler både om evnen til å kunne ta veloverveide… Fortsett å lese Å påvirke kunden