Personlig service

Folk er forskjellige og vi har alle våre måter å oppføre oss på, også overfor våre kunder. Service vises gjennom hva du sier og det du gjør, så når du yter service, så yter du personlig service. Når du oppfører deg slik at kunden liker deg, oppfatter kunden det som god personlig service. Det er… Fortsett Personlig service